Vad är Appreciative Inquiry

Vad är Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry är världens snabbast växande förändringsmetod. Den innebär att man riktar fokus mot det som redan fungerar bra, och lyfter företagets/individers styrkor och stärker utifrån dem för att skapa hållbar förändring.

För hållbar förändring krävs ett nytt förhållningssätt och rätt fokus. Man måste kunna ta tillvara på omgivningen, dess kunskap och erfarenhet och bemöta förändring med ett positivt förhållningssätt. Förändring behöver inte vara farligt och negativt. Förändring skapar nya möjligheter!

Med större involvering och mer förtroende för sina medarbetares kompetens skapar man också en stabilare och mer levande verksamhet. Genom rätt fokus skapar man ett nya möjligheter och nytt förhållningssätt utifrån den förändrade verklighetens nya behov. En verksamhet/organisation eller arbetsgrupp lever i en ständig utvecklingsprocess, som bör lyftas, ses och uppmuntras.

Många organisationer/företag jobbar efter och tror att om de löser ett problem, kommer de i mål och är klara, och kan jobba vidare som förr. Men vad som sker är att det ganska snart dyker upp ett nytt problem, eller att det gamla blossar upp igen. Det blir ett slags brandsläckningsarbete. Om man istället väljer ett annat fokus, än det problemsökande, och jobbar på att stärka det som faktiskt fungerar och stärka det positiva fokuset så kommer man få en hållbar förändring. Med en hög grad av positivt fokus och förändringsvilja kommer man också att få ett starkt, hållbart företag eller organisation/arbetsgrupp. Genom Appreciative Inquiry kan man lära företagen/organisationerna att starta en tankeprocess som bidrar till att hitta styrkan och viljan till förändring. Lära dem fokusera på rätt saker och därmed få en effektivare och mer lönsam verksamhet.

I dagens stressade, högpresterande och självförverkligande samhälle behövs Appreciative Inquiry för att skapa balans, hållbarhet och värde för både individer, arbetsgrupper, företag och organisationer. Man når inte bara bättre resultat genom att fokusera på det som faktiskt fungerar, man skapar också en positiv och hållbar organisationskultur.

“Don’t get me wrong. I’m not advocating mindless happy talk. Appreciative Inquiry is a complex science, designed to make things better. We can’t ignore problems – we just need to approach them from the other side”   Citerat: Tom White. President, GTE Teleops

 

Vinster och värde

Vinster/effekter och mätbara mål för företagen/organisationerna som kan nås via Appreciative Inquiry är:

  • Förbättrad social arbetsmiljö
  • Förändring från problemfokus till positivt fokus
  • Nya insikter och ökad nyfikenhet på framtiden
  • Ökad upplevelse av identitet, gemensamma värderingar och stärkt företagskultur
  • Ökad gruppenergi, motivation och engagemang
  • Ökad involvering och inflytande

Dessa inre värden skapar också högre effektivitet och nöjdare personal, ökad kundnöjdhet, ökad försäljning/bättre lönsamhet, bättre service och kvalité både till kunder och internt, men också mer motiverat ledarskap.

 

Bakgrund och historia

Det första fröet till ett idag blomstrande synsätt och arbetssätt för organisationsförändring sattes i början av 80-talet (mellan 1980-1985) av David Copperrider i Cleveland, Ohio, USA. David var då doktorand vid forskarutbildningen i “Organizational Behaviour” vid Case Western Reserve University i Cleveland. Allt började med att han, tillsammans med sin handledare på utbildningen, Suresh Srivasta, började utmana det traditionella sättet att driva organisationsförändring, som i stort går ut på att söka och analysera problemen i en organisation, och slutade i en banbrytande avhandling i hur man använder och tillämpar Appreciative Inquiry.

Det David Copperrider kom fram till med sin forskning var vikten av att lyfta fram det positiva för att få hållbar förändring, se och lyfta fram styrkor hos individer, företag och organisationer.

Därefter har Appreciative Inquiry använts i en mängd olika projekt och förändringsledande arbeten, i amerikanska flottan, i flera skolor och företag samt inom sjukvården. Först under 2000-talet spred sig Appreciative Inquiry ut i världen i både små och stora förändringsprojekt i olika företag, bara några av dem är t.ex. Brittish Airways, John Deere, och McDonald´s.

Varför det fick just namnet Appreciative Inquiry, var för att Davids fru, Nancy, var konstnär och i konstensvärld pratar man om “the Appreciative Eye” (det uppskattande ögat), där varje människa är fri att uppskatta och tolka vad de ser i konstverket. Ett annat sätt att beskriva namnet är, som i en 36 sidig pdf fil jag hittade på nätet, och citerat nedan: “ A Positive Revolution in Change: Appreciative Inquiry” – David L. Cooperrider Case Western Reserve University and Diana Whitney The Taos Institute  (Public administration and public policy, 2001)

“What is Appreciative Inquiry?

Ap-pre’ci-ate, v., 1. valuing; the act of recognizing the best in people or the world around us; affirming past and present strengths, successes, and potentials; to perceive those things that give life (health, vitality, excellence) to living systems 2. to increase in value, e.g. the economy has appreciated in value. Synonyms: VALUING, PRIZING, ESTEEMING, and HONORING.

In-quire’ (kwir), v., 1. the act of exploration and discovery. 2. To ask questions; to be open to seeing new potentials and possibilities. Synonyms: DISCOVERY, SEARCH, and SYSTEMATIC EXPLORATION, STUDY. “